This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 10 or higher.

Storno podmínky

  • 1. V případě stornování závazné objednávky ze strany zákazníka, stornuje objednatel pobyt dodavateli písemně (faxem, telegramem, e- mailem, po dohodě i telefonicky).
  • 2. V případě stornování z titulu tzv. vyšší moci nebudou stornopoplatky účtovány. Jedná se o tyto důvody: živelná pohroma a úmrtí člena rodiny. Tyto důvody musí být zákazníkem prokazatelně doloženy dodavateli, prostřednictvím objednatele.
  • 3. V jiných případech činí stornopoplatky:
    • při stornování pobytu ve lhůtě 7 až 5 dní před poskytnutím první sjednané služby 20 % z ceny ubytovacích služeb
    • při stornování pobytu ve lhůtě 4 až 2 dny před poskytnutím první sjednané služby 50 % z ceny ubytovacích služeb
    • při stornování pobytu ve lhůtě 1 den před poskytnutím první sjednané služby, či v den nástupu, 70% z ceny ubytovacích služeb.

V případě, že stornovaná kapacita bude dodatečně obsazena zákazníkem dodavatele nebo objednatele, stornovací poplatky budou adekvátně sníženy, zrušeny, nebo se jejich výše bude řešit dohodou.